Chiến-Lược Biển Đông
Home ] BảnĐồChiếnLươc ThămḌDầuKhí ] Nh́n BảnĐồ-Xem Vùng ĐQKT ] Tham-Luận Biển Đông ] Dự-Án Song-Tử ] Hải-phận Cho Quốc-Gia Lào ] Tàu TrungCộng Cắt Cáp Tàu ThămḌ VN ] Vùng Biển Sâu Cho Tương-Lai ] Sơ-Đồ Cho Ngư-Dân ] Biển Đông 74,000 năm trước ] TâySa HảiChiến ] HồHải & HảiChiến ] [ HảiĐồ Dâng Giặc ] TrươngVănLiêm-HQ5 ] Bản-Đồ Nước Triệu km2 ] Nước Việt H́nh Chữ S ] Bản-Đồ Căn-Bản ] Hải-Giới Đông-Bắc ] Hải-Phận Việt-Khmer ] BaoToBienDong ] Quan-Điểm Cambodia ] Cảng & Đảo Chiến-Lược ] Chi-Tiet Kỹ Thuật (tiếp theo) ] Chi-Tiet Kỹ Thuật ] Công Hàm Bán Nước ] Giới Thiệu Sách Biên Giới ] Hải Phận Triệu Km2 ] Hải Phận Triệu Km2 (Tiếp) ] Hải Phận Valencia ] TàiLiệu PhápLư ] Law of the Sea ] RVN WhitePaper75 ] Covington&Burling ] VN Sovereignty ] SRVN's View ] Taiwan Analysis ] HảiChiến TheoTrungCộng ] HoàngSa HảiChiến CTCT ] NguyễnNhă-NghiênCứu HoàngSa ]

Hải-đồ Dâng giặc

Trong Hải-đồ nộp LHQ, Hà-Nội đă để hầu hết Hoàng-Sa/ Trường-Sa cho ngoại bang:

- 3/4 biển Hoàng-Sa nằm trong hải-phận Trung-Cộng (hải-đồ ghi VN chỉ c̣n có một đảo độc-nhất là Tri-Tôn trong nhóm 30 đảo).

- 4/5 biển Trường-Sa thuộc về Malaysia & Phi-Luật-Tân & một phần hải-phận quốc-tế. (hải-đồ ghi VN chỉ c̣n đảo 1 Trường-Sa lớn & 2 đảo ch́m. trong tổng-số khoảng 200 đảo vùng này.

 

Bao nhiêu Tài-nguyên Biển Đông Việt-Nam, kẻ thù truyền-kiếp đă biết cả rồi.

Trong khi chính người Việt-Nam lại không được cho biết ǵ cả.

Đảng Cộng-Sản Việt-Nam chính là thủ-phạm bán biển, bán nước.

Đồng-bào ghi nhớ đích-danh chúng nó, ghi vào bia, đời đời nguyền rủa.

 

Thù trong chưa chết, Giặc ngoài sao tan?

Dẫu sao th́ cho đến lúc này, vấn đề tiếp tục hay không công cuộc hợp tác tay ba tại vùng Biển Đông vẫn là một ẩn số. Phía Việt Nam và Trung Quốc hoàn toàn kín đáo trên thỏa thuận này, trong lúc dư luận Philippine càng lúc càng tỏ thái độ bất măn đối với một quyết định mà họ cho là bán rẻ chủ quyền đất nước. Lư do là trong thời gian gần đây có nhiều nguồn tin tố cáo chính quyền của tổng thống Gloria Arroyo là đă nhượng bộ Trung Quốc quá nhiều trong víệc mở rộng vùng biển của ḿnh cho Trung Quốc thăm ḍ để đổi lấy tài trợ từ Bắc Kinh. Trong bối cảnh đó, nhiều tiếng nói đă vang lên đ̣i Philippines đ́nh chỉ cuộc hợp tác.

Tiếng của dân Philippines vang vọng đấy. C̣n dân Việt-Nam ta ươn hèn, không có một tiếng nói nào trong vụ Vịêt-Cộng nhượng-bộ, mời giặc vào nhà hay sao?

Free Web Hosting